1 ایجاد ارتباط بین اعضا و نشر اطلاعات علمی مرتبط کشور و منطقه

2 ارتقای دانش فنی اعضا در زمینه مسائل مرتبط با صنعت طیور از طریق برگزاری نشست ها و اطلاع رسانی از طریق رسانه های ارتباط جمعی شامل سایت و فضای مجازی

3 ارائه مشاوره به اعضا در جهت کمک به رفع مسائل مرتبط با صنعت طیور

4 ایجاد پل ارتباطی بین دامپزشکان و دست اندرکاران صنعت طیور منطقه ، قاره و جهانی

5 تعیین اولویت های تحقیقاتی  - کاربردی صنعت طیور و کمک به اجرای آنها از طریق ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه ها

6 تلاش جهت جذب بودجه تحقیقاتی از طریق اسپانسرشیپ و کمک شاخه ایران و انجمن جهانی به طرح های مصوب کمیته علمی شاخه ایران

Back to top

امروز: 9 - همه بازدیدها: 50134