شرایط عضویت در شاخه ایران انجمن جهانی دامپزشکی طیور:

1- دارا بودن مدرک دکترای دامپزشکی از یکی از دانشکده های مورد تایید وزارت علوم

2 پرداخت حق عضویت سالیانه به مبلغ 1.500.000 ریال به شماره کارت 6037701504491538 ، بانک کشاورزی به نام خانم دکتر خاطره دادخواه و آقای دکتر آروند دقیقی

3 تکمیل و ارسال فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

 

برخی از مزایای عضویت در انجمن جهانی دامپزشکی طیور عبارتند از :

1 تسهیلات جهت دریافت ویزا برای شرکت در مجامع علمی جهانی مرتبط با انجمن جهانی دامپزشکی طیور

2 تخفیف ثبت نام در کنگره های مرتبط با انجمن جهانی دامپزشکی طیور

3 استفاده از مجلات و بولتن های تخصصی انجمن جهانی دامپزشکی طیور

4- شرکت در نشست های علمی تخصصی شاخه ایران بصورت حضوری یا وبینار

5 دریافت کمک های مالی و تسهیلات جهت ارائه مقالات در کنگره های انجمن جهانی دامپزشکی طیور پس از تایید در کمیته علمی شاخه ایران

6 مشاوره تخصصی در رابطه با مشکلات فارم های تولیدی ، تحت نظارت اعضای کمیته علمی فنی شاخه ایران

Back to top

امروز: 9 - همه بازدیدها: 50134